Embryo transfer en ICSI

 
VDL Stud - EquiLife Paardenartsen / Pferdeärzte / Horse Doctors  
Embryotransplantatie / Transplantation von Embryonen / Embryo transplantation


De VDL Stud biedt, in samenwerking met Equilife Paardenartsen, ook een breed scala aan behandelingen door middel van embryotransplantatie in ons gespecialiseerde voortplantingscentrum. Het is tevens mogelijk om een draagmerrie te huren.

Embryotransplantatie en ICSI:
  • Bij de eerste bestelling aangeven of het bestel­de sperma gebruikt voor embryospoeling of voor ICSI. VDL Stud kan bij geen vermelding naast het dekgeld een boete in rekening brengen.
Voor embryotransplantatie geldt:
  • Dekgeld wordt per geslaagd embryo in rekening gebracht, dit geldt ook voor ingevro­ren embryo’s en als er meerdere embryo’s uit één inseminatie worden gespoeld.
  • Indien er geen embryo(s) geslaagd is/zijn, kan er opnieuw sperma besteld worden voor deze merrie.
  • Merriehouder dient VDL Stud vóór 1 oktober een door de dierenarts of het ET center opgesteld en ondertekend overzicht te bezor­gen van het aantal spoelingen en het aantal geslaagde embryo’s per merrie. VDL Stud kan bij géén vermelding naast het dekgeld een boete in rekening brengen.
  • Indien de transplantatie van het embryo niet succesvol is verlopen, geldt dit overzicht als een gustverklaring (indien vermeld).
  • VDL Stud brengt voor ieder niet aangegeven embryo naast het dekgeld een boete van € 15.000,- in rekening.
Voor ICSI geldt:
  • Per ICSI-sessie per merrie dient het dekgeld voorafgaande aan de ICSI-sessie te zijn voldaan.
 
Tarieven - Preise - prices 2024 (excl. BTW - excl. MwSt – excl.Tax):
 
  Draagmoeder huur
  Leihmutter Miete
  Surrogate mare rental
€ 3.000,-    Bij gebruik van een VDL hengst
  Bei Verwendung eines VDL-Hengstes
  When using a VDL stallion
  Draagmoeder huur
  Leihmutter Miete
  Surrogate mare rental
€ 3.500,- 
 
  Bij gebruik van een niet-VDL hengst
  Bei Verwendung eines Nicht-VDL-Hengstes
  When using a non-VDL stallion
  Ontdooien en overzetten ICSI embryo (incl. medicatie)
  Auftauen und Übertragen des ICSI-Embryos (einschließlich Medikamente)
  Thawing and transferring ICSI embryo (including medication)
€ 400,-    Per keer
  Jedes Mal / pro Embryo
  Per time / per embryo
  Spoelen van het embryo
  Spülung des Embryos
  Flushing of the embryo
€ 300,-    Per keer
  Jedes Mal / pro Embryo
  Per time / per embryo
  Plaatsen van het embryo in de draagmerrie
  Übertragung des Embryos in der Leihmutter
  Transplantation of the embryo in the surrogate mare
€ 280,-    Per keer
  Jedes Mal / pro Embryo
  Per time / per embryo
  Merriebegeleiding in ET-Centrum
  Stutebegeleitung  in ET-Zentrum
  Scanning & feeling of the mare in ET-Centre
€ 200,-    Per jaar
  Pro Jahr
  Per year
  Stalling in ET-Centrum
  Stallung in ET-Zentrum
  Stabling in ET-Centre
€ 15,-    Per dag
  Pro Tag
  Per day
  Dekgeld
  Deckgeld
  Stud fee
Variabel
Variabel
Variable
  Per geslaagd embryo
  Pro erfolgreicher Embryo
  Per successful embryo
  Medicijnen
  Medizine
  Medicine
Variabel
Variabel
Variable
  Alleen indien nodig
  Nur wenn nötig
  Only if necessary
 
  Dekvoorwaarden bij embryotransplantatie:
  • Dekgeld wordt per geslaagd embryo in rekening gebracht, dit geldt ook voor ingevro­ren embryo’s en als er meerdere embryo’s uit één inseminatie worden gespoeld.
  • Merriehouder dient VDL Stud vóór 1 oktober een door de dierenarts of het ET center opgesteld en ondertekend overzicht te bezor­gen van het aantal spoelingen en het aantal geslaagde embryo’s per merrie.
  VDL Stud: (+31)(0)58-2519473, info@vdlstud.com
  EquiLife Paardenartsen / Pferdeärzte / Horse Doctors: (+31)(0)6-10412537, Equilifepaardenartsen@gmail.com
 

Deze website maakt gebruik van Cookies. Zo kunnen we er voor zorgen dat uw surfervaring nog aangenamer wordt gemaakt.
Meer weten